SwaraGunungkidul

Isih ing mangsa udan. Ing mangsa udan lemah-lemah kebacem banyu. Keleb banyu. Kesasaban banyu praenane, jer badane mlumah. Malah, ana kulawangsa kang