Dhesain tanem-tuwuh ing kebon, kudune diwangsulake marang anggone para leluwur ngronce pekarangane satemah ndayani sistem kesehatan rakyat lan sistem ketahanan pangan rakyat.

Ing layar keypad angka das biasane kapapanake ing sisih tengen, tengene angka 9. Papan mungguhe angka-angka mratah diurutake saka kiwa menengen, kawiwitan

Athik sigarane pring ndadak dinam ngono kuwi ben ngapa? Ya ben pengkuh, wangsulane. Kok anjang-anjange ndadak didegke ngana kae ben kepiye? Ya

langite ombak rambute ngombak langite andha rambute ngandhan-ngandhan Rambut kang ngandhan-andhan iku candrane kaendahan. Angsepe kaendahan ngukus nyang angkasa. Papane rambut ing irah-irahaning

Isih ing mangsa udan. Ing mangsa udan lemah-lemah kebacem banyu. Keleb banyu. Kesasaban banyu praenane, jer badane mlumah. Malah, ana kulawangsa kang

Di keluasan matamu Kita susuri masa lalu   Di kedalaman itu Kita tenggelam dalam biru Rahasiamu   Dan perahu-perahu mencari Tepi-tepi menepikan