Lali-jiwa, sotya-rekta ing kalpika. Asareya, mirah sun bantali asta. (Wangsalan; Cakepan Jineman “Mara Kangen”) Para putra dan para putri melakukan olah seni-karawitan.

Uwit palagantung (ora lawas uripe) lan palakirna (lawas uripe) mentiyung-mentelung anggane amarga kabotan uwoh. Woh-wohane metu saka delege palagantung lan palakirna. Woh-wohan

Bocah-bocah jaman saiki isih sok dhelekan susuh manuk ora, aku ra ngerti. Biyen, yen dha ndheleki susuh manuk swarane ya nganti saur

Kacang-rendenge, yen wis binedhol (pa meneh nemahi garinge) njur diapus, disunggi mulih. Kayu-kayune, yen wis dipreceli lan dipepeni, njur diapus, dipikul-pocong mulih.