Bocah-bocah jaman saiki isih sok dhelekan susuh manuk ora, aku ra ngerti. Biyen, yen dha ndheleki susuh manuk swarane ya nganti saur

Kacang-rendenge, yen wis binedhol (pa meneh nemahi garinge) njur diapus, disunggi mulih. Kayu-kayune, yen wis dipreceli lan dipepeni, njur diapus, dipikul-pocong mulih.

Dhesain tanem-tuwuh ing kebon, kudune diwangsulake marang anggone para leluwur ngronce pekarangane satemah ndayani sistem kesehatan rakyat lan sistem ketahanan pangan rakyat.

Ing layar keypad angka das biasane kapapanake ing sisih tengen, tengene angka 9. Papan mungguhe angka-angka mratah diurutake saka kiwa menengen, kawiwitan

Athik sigarane pring ndadak dinam ngono kuwi ben ngapa? Ya ben pengkuh, wangsulane. Kok anjang-anjange ndadak didegke ngana kae ben kepiye? Ya