Salah satu sifat manusia Jawa, setahu saya, adalah andhap asor atau rendah hati. Ia mempunyai kesadaran siapa dirinya, dari mana ia berasal,