Mbuh ngapa kok barang-suci iki sinebut “kolah” (ing liya enggon: “kulah”). Daksebut barang suci amarga kolah dadi piranti tandhon banyune warga padhusunan. Banyu

Dhesain tanem-tuwuh ing kebon, kudune diwangsulake marang anggone para leluwur ngronce pekarangane satemah ndayani sistem kesehatan rakyat lan sistem ketahanan pangan rakyat.

Ing layar keypad angka das biasane kapapanake ing sisih tengen, tengene angka 9. Papan mungguhe angka-angka mratah diurutake saka kiwa menengen, kawiwitan

langite ombak rambute ngombak langite andha rambute ngandhan-ngandhan Rambut kang ngandhan-andhan iku candrane kaendahan. Angsepe kaendahan ngukus nyang angkasa. Papane rambut ing irah-irahaning