Mbuh ngapa kok barang-suci iki sinebut “kolah” (ing liya enggon: “kulah”). Daksebut barang suci amarga kolah dadi piranti tandhon banyune warga padhusunan. Banyu

Dhesain tanem-tuwuh ing kebon, kudune diwangsulake marang anggone para leluwur ngronce pekarangane satemah ndayani sistem kesehatan rakyat lan sistem ketahanan pangan rakyat.