Mbuh ngapa kok barang-suci iki sinebut “kolah” (ing liya enggon: “kulah”). Daksebut barang suci amarga kolah dadi piranti tandhon banyune warga padhusunan. Banyu