Jamane ‘maju’. Jaman saiki. Jamane diarani jaman ‘now’. Kari siji-loro-telu ing jaman ‘now’ tinemu wong kang isih nggunakake wungkus ron-ronan kanggo madhahi

Turi-turi putih ditandur neng Kebon Agung [Nartasabda]. Ada yang pernah membayangkan Gunungkidul memiliki taman bunga raksasa. Gunung-gunung, jalan-jalan, atau pekarangan-pekarangan di Gunungkidul