Lali-jiwa, sotya-rekta ing kalpika. Asareya, mirah sun bantali asta. (Wangsalan; Cakepan Jineman “Mara Kangen”) Para putra dan para putri melakukan olah seni-karawitan.

Uwit palagantung (ora lawas uripe) lan palakirna (lawas uripe) mentiyung-mentelung anggane amarga kabotan uwoh. Woh-wohane metu saka delege palagantung lan palakirna. Woh-wohan

“Lajon”, demikian sebuah karya seni visual yang ikut terpajang pada Pameran Seni Rupa Portal yang digelar di eks gedung Pengadilan Agama Kabupaten