Macul

oleh
Among tani macul ing sawijining dina ing tlatah Semin. Swara/Wage.
Esuk-esuk wis wayahe jago kluruk
mengku tandha ayo kanca nyambut gawe
Esuk-esuk srengenge katon cahyane
manuk ngoceh sesauran dhuh ramene
Manggul pacul nyangking gathul othal-athul
krasa regeng ngilangake ati bureng
Sambi mikir mlipir-mlipir turut pinggir
dukar-dukir entuk gangsir ora ngenthirAyo kanca dha elinga
tuwa mudha aja lena
Kita kudu amakarya
ambangun nusa lan bangsa(Lelagon Jawa)

 

Tentang Penulis: Swara1

Swara1
SwaraGunungkidul - Berbagi dan Berdaya