swaragunungkidul

Uwit palagantung (ora lawas uripe) lan palakirna (lawas uripe) mentiyung-mentelung anggane amarga kabotan uwoh. Woh-wohane metu saka delege palagantung lan palakirna. Woh-wohan