swaragunungkidul

Si Samija weruh pelem pirang-pirang, banget nggone kepingin, ngajak kancanira, Si Kuncung melu uga, Samija menek mak plinthik, epange sempal, Samija tibeng

Wusnya ngglimpang rumuh Kancil nuli, marang pojok papat nggon wong-wongan, binijigan ambruk kabeh, nulya mangani timun, sarwi rengeng-rengeng menyanyi, ngguyu alatah-latah, ngunandikeng

Saya bukan perupa. Saya hanya mencoba membicarakan suatu ‘isu’. Isu-isu modernitas (biasanya masuk dalam karya tema-tema urban), yang sering dimunculkan di ‘acara-acara