SwaraGunungkidul

“Galo kae genderane kumlebet angawe-awe! Abang-putih Sang Dwiwarna iku lambang sejatine. Negara kita wus mardika kang adhedhasar ‘Pancasila’. . . . .

“Dukut Mbah Dukut mikul suket, ket. Ketan ketane enak banget, nget. Ngentut silit pitik diendut-endut.” (Varian lelagon-rakyat “Dhungkul Bo Bo Nang” yang