SwaraGunungkidul

Pindhang, pindhange pindhang asu, su. Sugih sugihe sugih utang, tang. Tanggung bocah gunung klambi gadhung. [Lagu Rakyat Jawa] Mitologi-purwa mengingatkan kulawangsa manusia:

Ya ran papan pamoripun, kawula kalawan gusti, lagi roroning atunggal, durung awor dadi siji, mangkene wewijangannya, rasakena kang patitis. [Kinanthi, Jiwandana; Mangunwijaya]