Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Klaras tiba nyamplung kecubung kembange apa? Mbok ira,

“Dukut Mbah Dukut mikul suket, ket. Ketan ketane enak banget, nget. Ngentut silit pitik diendut-endut.” (Varian lelagon-rakyat “Dhungkul Bo Bo Nang” yang