“Dukut Mbah Dukut mikul suket, ket. Ketan ketane enak banget, nget. Ngentut silit pitik diendut-endut.” (Varian lelagon-rakyat “Dhungkul Bo Bo Nang” yang