Karang

Karang

On

Sekarang ‘nguda-rasani’ karang. ‘Ngudani’, menelanjangi, memang ‘kerja’ mengasikkan. Tetapi sesuatu kalau sudah dalam kondisi “wuda” (telanjang), biasanya kurang asik. Iya, kan? Eh. Gunungkidul adalah karang. Gunungkidul adalah ‘watu-karang’. Indahnya Gunungkidul adalah indahnya batu karang dan lemah karang. Tengadahnya batu karang (karena perang…

Macul

Macul

On

Esuk-esuk wis wayahe jago kluruk mengku tandha ayo kanca nyambut gawe Esuk-esuk srengenge katon cahyane manuk ngoceh sesauran dhuh rameneManggul pacul nyangking gathul othal-athul krasa regeng ngilangake ati bureng Sambi mikir mlipir-mlipir turut pinggir dukar-dukir entuk gangsir ora ngenthirAyo kanca dha elinga…

Sri-Thowong

Sri-Thowong

On

“Yeku tetep aran Mbok Sri mulih, wus dangu ingantos, kaki tani kalawan somahe, tansah ithu denira nampani, wusing nglumpuk nuli, den unggahken lumbung.“ Ya itu lah Mbok Sri Mulih namanya, telah lama dinanti, Ki Tani dan istrinya, disesaki kerja menerima (padi), setelah…

Memedi-Logi

Memedi-Logi

On

Wusnya ngglimpang rumuh Kancil nuli, marang pojok papat nggon wong-wongan, binijigan ambruk kabeh, nulya mangani timun, sarwi rengeng-rengeng menyanyi, ngguyu alatah-latah, ngunandikeng kalbu, iki sewu kethi begja, mung cacade ora ana cokak Landi, anaa dinggo ngacar. [Pupuh 16, Dhandhanggula, Kancil Kridhamartana, Tanaya,…