. . . anggar reyog jathilan, kenong bendhe angklung, gembreng bedhug trebang kendhang, myang pradongga salendro pelog ngrerangin, . . . [Sri