Si Samija weruh pelem pirang-pirang, banget nggone kepingin, ngajak kancanira, Si Kuncung melu uga, Samija menek mak plinthik, epange sempal, Samija tibeng