Bosok

Bosok

On

Yen woh-wohan enak mentah iku timun, enak mateng iku kweni, manggis enak blibaripun, pelem enak mateng ing wit, salak enak rada bosok. [Tembang Megatruh] “Salak enak rada bosok”, ngono iku cakepan ing sawijining tembang Macapat. Bosok iku nyedhaki apa kang diarani megat-ruh….