Ngundha Layangan

Ngundha Layangan

On

“Dhel-ndhedhel kae muluk, lah layangane warna-warna dhapukane! Dhel ndhedhel kae mumbul, lah layangane mancawarna pulasane! A…. tobat becike, lah aku gumun. Kaya: kupu lan satelit, sekuter motor lan kinjeng, kae montore mabur jejer jaran sembrani. Aja nyangkut, bareng wae! Dimen awet ora…