Pun gapura gawanganing wiji, lawang tuhu regol, madal suku tembe nglairake, kusuma rum siningidan kori, metu saking puri, putri pawak ratu.