Singgetan

Singgetan

On

Ya ran papan pamoripun, kawula kalawan gusti, lagi roroning atunggal, durung awor dadi siji, mangkene wewijangannya, rasakena kang patitis. [Kinanthi, Jiwandana; Mangunwijaya] Wewengkon ing endi barang-urip kayata manungsa, sato-kewan, lan tetuwuhan bisa manjalajah mrana-mrene ing sajembaring jagad-agung kasingget. Kawatesi. Kaendheg sedhela. Wewengkon-urip…