Ya ran papan pamoripun, kawula kalawan gusti, lagi roroning atunggal, durung awor dadi siji, mangkene wewijangannya, rasakena kang patitis. [Kinanthi, Jiwandana; Mangunwijaya]