Sinau saka Triwarna

Sinau saka Triwarna

On

“Galo kae genderane kumlebet angawe-awe! Abang-putih Sang Dwiwarna iku lambang sejatine. Negara kita wus mardika kang adhedhasar ‘Pancasila’. . . . . . ” [Pethikan Lelagon, Ki Nartasabda] Mega-struktur, utawa wewangunan gung manglung mentiyung trusing angkasa, wis lumrah ingaran asil karyaning wangsa…