GubuG

GubuG

On

Ting calerek aneng gubug, agonjeng tali sesawi, peksi keh samya tateban, bondhol gulathik prit peking, sinurakan kukuk giak, neng ranggon pating jarelih. [Kinanthi, Centhini] Manusia, sebagai organisme (bukan maksud saya merendahkan kualitas-kompleks manusia dengan konotasi, ih, ‘organisme’!, apalagi mikro-organisme, meskipun manusia berada…