Ting calerek aneng gubug, agonjeng tali sesawi, peksi keh samya tateban, bondhol gulathik prit peking, sinurakan kukuk giak, neng ranggon pating jarelih.