Kaum Akar Rumput

Kaum Akar Rumput

On

Wong-wong desa lumrahe ngingu kewan ingon-ingon lan duwe pakaryan ngarit. Ngarit iku jane pakaryan kang ‘ngelit’.¬†Lha pa ora? Coba nek para tukang ngarit ora sregep ngarit, ingon-ingon sapi angel ngrumbakane, njur wong-wong kang butuh sapi lan wedhus. Utamane wong kutha; sapi wedhus…