Sekarang ‘nguda-rasani’ karang. ‘Ngudani’, menelanjangi, memang ‘kerja’ mengasikkan. Tetapi sesuatu kalau sudah dalam kondisi “wuda” (telanjang), biasanya kurang asik. Iya, kan? Eh.

Wong-wong desa lumrahe ngingu kewan ingon-ingon lan duwe pakaryan ngarit. Ngarit iku jane pakaryan kang ‘ngelit’. Lha pa ora? Coba nek para tukang