Wong-wong desa lumrahe ngingu kewan ingon-ingon lan duwe pakaryan ngarit. Ngarit iku jane pakaryan kang ‘ngelit’.¬†Lha pa ora? Coba nek para tukang