Pasemon “Suduk Sarira”

Pasemon “Suduk Sarira”

On

Jamane ‘maju’. Jaman saiki. Jamane diarani jaman ‘now’. Kari siji-loro-telu ing jaman ‘now’ tinemu wong kang isih nggunakake wungkus ron-ronan kanggo madhahi maneka pepanganan (ron gedhang lan ron jati umpamane; lumrahe katindakake dening simbok-simbok ing dhusun) kang ‘disuduki’ (disujeni nganggo suduk saka…