Wangsa pradesa ywa lali, ceblok-alu dha makarya, anenandur atetanen, pari kacang jagung tela, aneng tegal lan sawah, wiji-pala trubus subur, tandho lumbung

“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.”