Menengok Keheningan Wisata Spiritual Kembang Lampir

Menengok Keheningan Wisata Spiritual Kembang Lampir

On

Pertapan Kembang Lampir terletak di Desa Girisekar Kecamatan Panggang, Kabpaten Gunungkidul. Kembang Lampir merupakan pertapan Ki Ageng Pemanahan ketika mencari wahyu Kraton Mataram. Ki Ageng Pemanahan merupakan keturunan Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Ketika bertapa ia mendapat petunjuk dari Sunan Kalijaga…

K(a)lapa

K(a)lapa

On

“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.” [Babad Tanah Jawi] Simbokku ngingu (nanem) kekayon glugu neng kebonan loro cacahe. Jane sing nanem ya dudu simbok, ning simbah…