“Dhel-ndhedhel kae muluk, lah layangane warna-warna dhapukane! Dhel ndhedhel kae mumbul, lah layangane mancawarna pulasane! A…. tobat becike, lah aku gumun. Kaya: