Macul

Macul

On

Esuk-esuk wis wayahe jago kluruk mengku tandha ayo kanca nyambut gawe Esuk-esuk srengenge katon cahyane manuk ngoceh sesauran dhuh rameneManggul pacul nyangking gathul othal-athul krasa regeng ngilangake ati bureng Sambi mikir mlipir-mlipir turut pinggir dukar-dukir entuk gangsir ora ngenthirAyo kanca dha elinga…