Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Klaras tiba nyamplung kecubung kembange apa? Mbok ira,