Jamane ‘maju’. Jaman saiki. Jamane diarani jaman ‘now’. Kari siji-loro-telu ing jaman ‘now’ tinemu wong kang isih nggunakake wungkus ron-ronan kanggo madhahi