Memedi

Memedi

On

Wong-wongan sawah sawangane ngreridhu, badane den ewa, dening manuk lan sawerni, wernaning wong lwir wewangunan sujanma. [Sekar Pocung] Segala sesuatu bisa dikategorikan memedi jika disajikan wacana: segala sesuatu itu menakutkan. Akan menggoyang. Merongrong. Mengalahkan dan meniadakan liyan. Memedi Jim Iblis/Setan Dhanyang Perayangan…

Sri-Thowong

Sri-Thowong

On

“Yeku tetep aran Mbok Sri mulih, wus dangu ingantos, kaki tani kalawan somahe, tansah ithu denira nampani, wusing nglumpuk nuli, den unggahken lumbung.“ Ya itu lah Mbok Sri Mulih namanya, telah lama dinanti, Ki Tani dan istrinya, disesaki kerja menerima (padi), setelah…

Memedi-Logi

Memedi-Logi

On

Wusnya ngglimpang rumuh Kancil nuli, marang pojok papat nggon wong-wongan, binijigan ambruk kabeh, nulya mangani timun, sarwi rengeng-rengeng menyanyi, ngguyu alatah-latah, ngunandikeng kalbu, iki sewu kethi begja, mung cacade ora ana cokak Landi, anaa dinggo ngacar. [Pupuh 16, Dhandhanggula, Kancil Kridhamartana, Tanaya,…