Memedi

Memedi

On

Wong-wongan sawah sawangane ngreridhu, badane den ewa, dening manuk lan sawerni, wernaning wong lwir wewangunan sujanma. [Sekar Pocung] Segala sesuatu bisa dikategorikan memedi jika disajikan wacana: segala sesuatu itu menakutkan. Akan menggoyang. Merongrong. Mengalahkan dan meniadakan liyan. Memedi Jim Iblis/Setan Dhanyang Perayangan…

Memedi-Logi

Memedi-Logi

On

Wusnya ngglimpang rumuh Kancil nuli, marang pojok papat nggon wong-wongan, binijigan ambruk kabeh, nulya mangani timun, sarwi rengeng-rengeng menyanyi, ngguyu alatah-latah, ngunandikeng kalbu, iki sewu kethi begja, mung cacade ora ana cokak Landi, anaa dinggo ngacar. [Pupuh 16, Dhandhanggula, Kancil Kridhamartana, Tanaya,…