Ngrasani Gunungkidul tanpa membicarakan struktur permukaaan dan struktur-dalam tubuhnya (titik pertemuan keduanya disebut kooordinat diagonal; ordinat langit) tentu menjadi kurang lengkap. Dikotomi

“Yeku tetep aran Mbok Sri mulih, wus dangu ingantos, kaki tani kalawan somahe, tansah ithu denira nampani, wusing nglumpuk nuli, den unggahken

Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-makmur, iku omah enggoning parameyaningsun, jumeneng ana sirahing Adam, kang ana ing sajroning sirah iku dimak,

“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.”

Yen woh-wohan enak mentah iku timun, enak mateng iku kweni, manggis enak blibaripun, pelem enak mateng ing wit, salak enak rada bosok.

Ting calerek aneng gubug, agonjeng tali sesawi, peksi keh samya tateban, bondhol gulathik prit peking, sinurakan kukuk giak, neng ranggon pating jarelih.