Guwa-Wisata

Guwa-Wisata

On

Ngrasani Gunungkidul tanpa membicarakan struktur permukaaan dan struktur-dalam tubuhnya (titik pertemuan keduanya disebut kooordinat diagonal; ordinat langit) tentu menjadi kurang lengkap. Dikotomi permukaan (dunia-tengah; berwarna merah; rah atau darah) dan kedalaman (dunia-bawah; berwarna hitam; gelap) biasanya dilengkapi dengan unsur ketiga sebagai pusat…

Sri-Thowong

Sri-Thowong

On

“Yeku tetep aran Mbok Sri mulih, wus dangu ingantos, kaki tani kalawan somahe, tansah ithu denira nampani, wusing nglumpuk nuli, den unggahken lumbung.“ Ya itu lah Mbok Sri Mulih namanya, telah lama dinanti, Ki Tani dan istrinya, disesaki kerja menerima (padi), setelah…

Ikêt dan Udhêng

Ikêt dan Udhêng

On

Sajatine Ingsun anata malige ana sajroning Bait-al-makmur, iku omah enggoning parameyaningsun, jumeneng ana sirahing Adam, kang ana ing sajroning sirah iku dimak, kang ana ing antaraning utek iku manik, sajroning manik iku budi, sajroning budi iku napsu, sajroning napsu iku suksma, sajroning…

Kebon

Kebon

On

Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Klaras tiba nyamplung kecubung kembange apa? Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange apa? Kembang kembang melathi; aku milih kembang melathi. Kembang kembang melathi; aku milih kembang melathi….

K(a)lapa

K(a)lapa

On

“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.” [Babad Tanah Jawi] Simbokku ngingu (nanem) kekayon glugu neng kebonan loro cacahe. Jane sing nanem ya dudu simbok, ning simbah…

Bosok

Bosok

On

Yen woh-wohan enak mentah iku timun, enak mateng iku kweni, manggis enak blibaripun, pelem enak mateng ing wit, salak enak rada bosok. [Tembang Megatruh] “Salak enak rada bosok”, ngono iku cakepan ing sawijining tembang Macapat. Bosok iku nyedhaki apa kang diarani megat-ruh….