Wong-wongan sawah sawangane ngreridhu, badane den ewa, dening manuk lan sawerni, wernaning wong lwir wewangunan sujanma. [Sekar Pocung] Segala sesuatu bisa dikategorikan