“Sirna sampun tanpa rasa pangrasa wus, mulih mulanira, duk sira durung dumadi, bali neng ning nora muni nora muna.” [Pocung, Asmaralaya] “There’s