Wangsa pradesa ywa lali, ceblok-alu dha makarya, anenandur atetanen, pari kacang jagung tela, aneng tegal lan sawah, wiji-pala trubus subur, tandho lumbung