Bocah-bocah jaman saiki isih sok dhelekan susuh manuk ora, aku ra ngerti. Biyen, yen dha ndheleki susuh manuk swarane ya nganti saur