Memedi-Logi

Memedi-Logi

On

Wusnya ngglimpang rumuh Kancil nuli, marang pojok papat nggon wong-wongan, binijigan ambruk kabeh, nulya mangani timun, sarwi rengeng-rengeng menyanyi, ngguyu alatah-latah, ngunandikeng kalbu, iki sewu kethi begja, mung cacade ora ana cokak Landi, anaa dinggo ngacar. [Pupuh 16, Dhandhanggula, Kancil Kridhamartana, Tanaya,…