K(a)lapa

K(a)lapa

On

“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.” [Babad Tanah Jawi] Simbokku ngingu (nanem) kekayon glugu neng kebonan loro cacahe. Jane sing nanem ya dudu simbok, ning simbah…