Menakar Makna Usada, Rumah Sakit, Hospital, dan Hospitality

Menakar Makna Usada, Rumah Sakit, Hospital, dan Hospitality

On

“Retna Wara Srikandhi tuwin Niken Rarasati, prapta kanthi angirid bagawan dhukun. Sang Dyah Retna Wara Sumbadra dupi uninga kumepyur ing wardaya, lajeng sinamun ing netra, sang bagawan sinung sesegah, lajeng sinung pisalin, anuwun kampuh limar ketangi, paningset cindhe puspita, sawitan calana gubeg,…