Wong-wong desa lumrahe ngingu kewan ingon-ingon lan duwe pakaryan ngarit. Ngarit iku jane pakaryan kang ‘ngelit’. Lha pa ora? Coba nek para tukang

Esuk-esuk wis wayahe jago kluruk mengku tandha ayo kanca nyambut gawe Esuk-esuk srengenge katon cahyane manuk ngoceh sesauran dhuh rameneManggul pacul nyangking

Keeropaan, keindiaan, keamerikaan, keafrikaan, kemongolan, kekoreaan, kejepangan, kehawaian, keastecan, kesundaan, kebalian (kebalen), merupakan beberapa pararelisme yang bisa digunakan untuk mendekati apa itu

Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Klaras tiba nyamplung kecubung kembange apa? Mbok ira,