Kebon

Kebon

On

Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Turi turi putih, ditandur neng Kebon Agung. Klaras tiba nyamplung kecubung kembange apa? Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange apa? Kembang kembang melathi; aku milih kembang melathi. Kembang kembang melathi; aku milih kembang melathi….